3

ATAKUMAS er et bemanningsbyrå med fokus på noen få fagfelt, deriblant elektrikere og elektroingeniører. Det gjør at vi har svært god kunnskap om bransjen og kan lett finne ansatte som dekker dine behov. Vi kan raskt levere pålitelige og meget gode ansatte til både korte og langvarige prosjekter. Vårt personell elektrikere og ellektroingeniører er fra Litauen og har erfaring fra all slags type elektroarbeid fra både Skandinavia og utenlandet. Kandidatene våre har erfaring fra, blant annet:

 • Private, kommersielle og industrielle bygninger
 • Fartøy
 • Elkraft
 • Tunneler
 • Oljeraffinerier
 • Oljeplattformer
 • Vindmølleparker

Alle våre elektrikere og elektroingeniøre har ulike ferdigheter og er spesialisert og utdannet innenfor områder som:

 • Elenergisystemer
 • Elektroengineering
 • Automatiseringssystemer
 • Data og elektronikk systemer
 • Telekommunikasjon

De fleste av våre ansatte holder følgende fullmakter, noe som gjør dem kvalifisert til å jobbe som elektrikere og elektroingeniører i Norge:

 • DSB
 • GWA
 • HMS

Du kan være sikker på at det personale vi leverer er godt kvalifisert . De kan installere, vedlikeholde og reparere alle slags typer elektrisk utstyr og elektriske systemer. Ta kontakt om du har spørsmål om leie av elektrikere og elektroingeniører.